W świecie cywilizowanym nienawiść w rodzinie uzewnętrznia się zwykle w wyrażeniach, które napisane wydawałyby się całkiem niewinne.


w-świecie-cywilizowanym-nienawiść-w-rodzinie-uzewnętrznia-ę-zwykle-w-wyrażeniach-które-napisane-wydawałyby-ę-całkiem-niewinne
anonimświeciecywilizowanymnienawiśćrodzinieuzewnętrzniasięzwyklewyrażeniachktórenapisanewydawałybycałkiemniewinnew świecieświecie cywilizowanymcywilizowanym nienawiśćnienawiść ww rodzinierodzinie uzewnętrzniauzewnętrznia sięsię zwyklezwykle ww wyrażeniachktóre napisanenapisane wydawałybywydawałyby sięsię całkiemcałkiem niewinnew świecie cywilizowanymświecie cywilizowanym nienawiśćcywilizowanym nienawiść wnienawiść w rodziniew rodzinie uzewnętrzniarodzinie uzewnętrznia sięuzewnętrznia się zwyklesię zwykle wzwykle w wyrażeniachktóre napisane wydawałybynapisane wydawałyby sięwydawałyby się całkiemsię całkiem niewinnew świecie cywilizowanym nienawiśćświecie cywilizowanym nienawiść wcywilizowanym nienawiść w rodzinienienawiść w rodzinie uzewnętrzniaw rodzinie uzewnętrznia sięrodzinie uzewnętrznia się zwykleuzewnętrznia się zwykle wsię zwykle w wyrażeniachktóre napisane wydawałyby sięnapisane wydawałyby się całkiemwydawałyby się całkiem niewinnew świecie cywilizowanym nienawiść wświecie cywilizowanym nienawiść w rodziniecywilizowanym nienawiść w rodzinie uzewnętrznianienawiść w rodzinie uzewnętrznia sięw rodzinie uzewnętrznia się zwyklerodzinie uzewnętrznia się zwykle wuzewnętrznia się zwykle w wyrażeniachktóre napisane wydawałyby się całkiemnapisane wydawałyby się całkiem niewinne

Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.całkiem nic jest ład­na pogoda więc dzwo­nię do Ciebie bo ko­jarzysz mi się z czymś ładnym i całkiem słonecznym jak ta niedziela czy lu­bisz niedziele? W każdym dziele ludzie doszukują się pomysłów, które zwykle nie mają nic wspólnego z intencjami twórcy.Obywateli nie produkuje się w fabrykach; to w rodzinie, pod sercem matki kryje się naród.Myślę, że w pewnym wieku nasze piękno nosimy już tylko wewnątrz siebie i że uzewnętrznia się ono dopiero wtedy, kiedy je w nas poruszy miłość.Kobiety sądzą, że wszystko, na co się odważają, jest niewinne.