W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu...


w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dnie-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele-rzadziej-ę-to-zdarza-ż-w-kalendarzu
maria dąbrowskażyciubywająnocedniepowszednieczasemteżniedzielerzadziejsiętozdarzaniżkalendarzuw życiużyciu bywająbywają nocenoce ii bywająbywają dniednie powszednieczasem bywająbywają teżteż niedzielerzadziej sięzdarza niżw kalendarzuw życiu bywajążyciu bywają nocebywają noce inoce i bywająi bywają dniebywają dnie powszedniea czasem bywajączasem bywają teżbywają też niedzielesię to zdarzazdarza niż wniż w kalendarzuw życiu bywają noceżyciu bywają noce ibywają noce i bywająnoce i bywają dniei bywają dnie powszedniea czasem bywają teżczasem bywają też niedzielerzadziej się to zdarzasię to zdarza niżzdarza niż w kalendarzuw życiu bywają noce iżyciu bywają noce i bywająbywają noce i bywają dnienoce i bywają dnie powszedniea czasem bywają też niedzielerzadziej się to zdarza niżsię to zdarza niż w

W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu.W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele.W życiu są no­ce i dnie, ale są i nie­dziele, te jed­nak zdarzają się rzadziej niż w kalendarzu.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.Bywają głupstwa pięknie przystrojone, jak bywają głupcy dobrze odziani.Czasem nasze odruchy bywają silniejsze od naszych postanowień.