W życiu każdego człowieka, który doszedł do sławy istnieją dwie rzeczy - jedna straszliwa i jedna okropna. Straszliwym jest fakt, iż wszędzie wszyscy go znają, a okropnym, gdy go nie poznają!


w-życiu-każdego-człowieka-który-doszedł-do-sławy-istnieją-dwie-rzeczy-jedna-straszliwa-i-jedna-okropna-straszliwym-jest-fakt-iż-wszędzie
jean cocteaużyciukażdegoczłowiekaktórydoszedłdosławyistniejądwierzeczyjednastraszliwaokropnastraszliwymjestfaktwszędziewszyscygoznająokropnymgdyniepoznająw życiużyciu każdegokażdego człowiekaktóry doszedłdoszedł dodo sławysławy istniejąistnieją dwiedwie rzeczyrzeczyjednajedna straszliwastraszliwa ii jednajedna okropnastraszliwym jestjest faktiż wszędziewszędzie wszyscywszyscy gogo znajągdy gogo nienie poznająw życiu każdegożyciu każdego człowiekaktóry doszedł dodoszedł do sławydo sławy istniejąsławy istnieją dwieistnieją dwie rzeczydwie rzeczyjedna straszliwajedna straszliwa istraszliwa i jednai jedna okropnastraszliwym jest faktiż wszędzie wszyscywszędzie wszyscy gowszyscy go znajągdy go niego nie poznają

Najlepszym przyjacielem człowieka jest samotność - gdy wszyscy odejdą, ona jedna zostaje.Przy­jaciółmi są dwie oso­by, które znają tyl­ko jed­no zmar­twienie i jedną ra­dość: dru­giej osoby.Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności.Jednak istnieją w życiu sprawy, które - bez względu z której strony byśmy na nie patrzyli - są zawsze tak samo ważne dla wszystkich. Miłość jest jedną z nich.Życie każdego człowieka jest dziennikiem, w którym chciałoby się napisać jedną historię, a pisze się inną.Jedną z naj­pilniej przez ludzi strzeżonych ta­jem­nic jest ta, jak niewiele rzeczy mają oni w swoim życiu do ukrycia.