W życiu każdego prawidłowo rozwiniętego chłopca przychodzi taki czas, gdy nawiedza go szalone pragnienie udania się gdziekolwiek w poszukiwaniu ukrytych skarbów.


w-życiu-każdego-prawidłowo-rozwiniętego-chłopca-przychodzi-taki-czas-gdy-nawiedza-go-szalone-pragnienie-udania-ę-gdziekolwiek-w-poszukiwaniu
mark twainżyciukażdegoprawidłoworozwiniętegochłopcaprzychodzitakiczasgdynawiedzagoszalonepragnienieudaniasięgdziekolwiekposzukiwaniuukrytychskarbóww życiużyciu każdegokażdego prawidłowoprawidłowo rozwiniętegorozwiniętego chłopcachłopca przychodziprzychodzi takitaki czasgdy nawiedzanawiedza gogo szaloneszalone pragnieniepragnienie udaniaudania sięsię gdziekolwiekgdziekolwiek ww poszukiwaniuposzukiwaniu ukrytychukrytych skarbóww życiu każdegożyciu każdego prawidłowokażdego prawidłowo rozwiniętegoprawidłowo rozwiniętego chłopcarozwiniętego chłopca przychodzichłopca przychodzi takiprzychodzi taki czasgdy nawiedza gonawiedza go szalonego szalone pragnienieszalone pragnienie udaniapragnienie udania sięudania się gdziekolwieksię gdziekolwiek wgdziekolwiek w poszukiwaniuw poszukiwaniu ukrytychposzukiwaniu ukrytych skarbów

Jest ta­ki czas w życiu, gdy od­czu­wamy w so­bie soczys­tość is­tnienia, wiosnę wewnętrzną, pul­so­wanie wi­tal­ności! Ale przychodzi też czas, gdy trze­ba os­woić się z pus­ty­nią, z jej ta­jem­nicą, z os­try­mi, przeszy­wający­mi wiat­ra­mi..., to czas, gdy je­dynym światłem są gwiaz­dy pośród bez­kres­nej no­cy... Uczę się więc kochać ta­jem­nicę i dzięko­wać za gwiazdy...Na każdego człowieka przychodzi raz w życiu godzina, w której musi dać próbę samego siebie; każdy ma w życiu taką godzinę.Daj mi wytrwanie i sił wiele, Boże, w życiu, co będzie twórcze i szalone.Bo i raz przychodzi ta­ki czas, gdy spec­jalnie dla ciebie niebo się otwiera...Przychodzi taki czas, kiedy gwiazda musi zebrać swoje wspomnienia i zejść ze sceny, by rozpocząć życie prywatne, życie wypełnione nostalgią i dumą ze swoich dokonań. Tak, i nawet ze swoich niepowodzeń.Apetyt przychodzi w miarę jedzenia - powiadał Augeston; ale pragnienie ulatnia się z piciem.