W życiu najlepiej kiedy jest nam dobrze i źle, bo kiedy jest nam tylko dobrze - to niedobrze.


w-życiu-najlepiej-kiedy-jest-nam-dobrze-i-ź-bo-kiedy-jest-nam-tylko-dobrze-to-niedobrze
jan twardowskiżyciunajlepiejkiedyjestnamdobrzeźlebotylkotoniedobrzew życiużyciu najlepiejnajlepiej kiedykiedy jestjest namnam dobrzedobrze ibo kiedykiedy jestjest namnam tylkotylko dobrzedobrzew życiu najlepiejżyciu najlepiej kiedynajlepiej kiedy jestkiedy jest namjest nam dobrzenam dobrze idobrze i źlebo kiedy jestkiedy jest namjest nam tylkonam tylko dobrzetylko dobrzew życiu najlepiej kiedyżyciu najlepiej kiedy jestnajlepiej kiedy jest namkiedy jest nam dobrzejest nam dobrze inam dobrze i źlebo kiedy jest namkiedy jest nam tylkojest nam tylko dobrzenam tylko dobrzew życiu najlepiej kiedy jestżyciu najlepiej kiedy jest namnajlepiej kiedy jest nam dobrzekiedy jest nam dobrze ijest nam dobrze i źlebo kiedy jest nam tylkokiedy jest nam tylko dobrzejest nam tylko dobrze

Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się dzieje źle.Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się źle dzieje.To że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.To, że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.Zdarza się, że kiedy coś jest nam naj­bar­dziej ze wszys­tkiego pot­rzeb­ne, nie nad­chodzi, zaś przychodzi wte­dy kiedy jest nam zbędne...I kiedy jest mi źle przy­pomi­nam so­bie Cię. Nasze chwi­le i dni spędzo­ne. Choć nie da­ne nam było stanąć twarzą w twarz przed sobą ja wciąż mam te roz­mo­wy sprzed kil­ku lat.