W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu


w-życiu-nie-chodzi-o-czekanie-aż-burza-minie-chodzi-o-to-by-nauczyć-ę-ńczyć-w-deszczu
vivian greenżyciuniechodziczekanieburzaminie…chodzitobynauczyćsiętańczyćdeszczuw życiużyciu nienie chodzichodzi oo czekanieaż burzaburza minie…minie… chodzichodzi oby nauczyćnauczyć sięsię tańczyćtańczyć ww deszczuw życiu nieżyciu nie chodzinie chodzi ochodzi o czekanieaż burza minie…burza minie… chodziminie… chodzi oby nauczyć sięnauczyć się tańczyćsię tańczyć wtańczyć w deszczuw życiu nie chodziżyciu nie chodzi onie chodzi o czekanieaż burza minie… chodziburza minie… chodzi oby nauczyć się tańczyćnauczyć się tańczyć wsię tańczyć w deszczuw życiu nie chodzi ożyciu nie chodzi o czekanieaż burza minie… chodzi oby nauczyć się tańczyć wnauczyć się tańczyć w deszczu

w życiu-nie chodzi-o to-by ę-w nim-gu­bićw-życiu-chodzi-o od­na­lezienie-w so­bie-dro­gi-szczęścia-i miłoś-~pa­weł
Nie chodzi o to by być szczęśli­wym na twarzy, chodzi o to by mieć to szczęście w duszy. -PróbujPatrzećKolorowo
nie-chodzi-o to by być-szczęśli­wym-na twarzy-chodzi-o to by mieć-to szczęście-w duszy
Nie chodzi o to, by wygrać. Chodzi o to, by iść po trupach. -Richard Fish
nie-chodzi-o-to-by-wygrać-chodzi-o-to-by-iść-po-trupach
Kiedy ktoś mówi, że nie chodzi o pieniądze, tyl­ko o za­sady, to wiedz, że chodzi o pieniądze. -Frank McKinney Hubbard
kiedy-ktoś-mówi-że nie chodzi-o pieniądze-tyl­ko-o za­sady-to wiedz-że chodzi-o pieniądze