W życiu nigdy nie jest tak jakbyśmy to sobie wymarzyli, dlatego nie warto robić sobie nadziei, najważniejsze to być silnym i nie dać się stłumić.


w-życiu-nigdy-nie-jest-tak-jakbyśmy-to-sobie-wymarzyli-dlatego-nie-warto-robić-sobie-nadziei-najważniejsze-to-być-silnym-i-nie-dać-ę-stłumić
kamil ejsymontżyciunigdyniejesttakjakbyśmytosobiewymarzylidlategowartorobićnadzieinajważniejszebyćsilnymdaćsięstłumićw życiużyciu nigdynigdy nienie jestjest taktak jakbyśmysobie wymarzylidlatego nienie wartowarto robićrobić sobiesobie nadzieibyć silnymsilnym ii nienie daćdać sięsię stłumićw życiu nigdyżyciu nigdy nienigdy nie jestnie jest takjest tak jakbyśmyjakbyśmy to sobiedlatego nie wartonie warto robićwarto robić sobierobić sobie nadzieinajważniejsze to byćbyć silnym isilnym i niei nie daćnie dać siędać się stłumićw życiu nigdy nieżyciu nigdy nie jestnigdy nie jest taknie jest tak jakbyśmytak jakbyśmy to sobiejakbyśmy to sobie wymarzylidlatego nie warto robićnie warto robić sobiewarto robić sobie nadzieinajważniejsze to być silnymbyć silnym i niesilnym i nie daći nie dać sięnie dać się stłumićw życiu nigdy nie jestżyciu nigdy nie jest taknigdy nie jest tak jakbyśmyjest tak jakbyśmy to sobietak jakbyśmy to sobie wymarzylidlatego nie warto robić sobienie warto robić sobie nadzieinajważniejsze to być silnym ibyć silnym i nie daćsilnym i nie dać sięi nie dać się stłumić

Nie ginie się od żadnej nieszczęśliwej miłości. Nieszczęśliwa miłość jest dobrą podstawą. W nieszczęśliwej miłości podobamy się sobie. Ale ja ginę dlatego, że całe moje upodobanie w sobie tak beznadziejnie wzięło w łeb.Nie będzie miał nigdy prawdziwych przyjaciół ten, kto nie lęka się robić sobie wrogów.Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze.Powinniśmy zawsze słuchać małego dziecka, którym niegdyś byliśmy - i które wciąż jeszcze w sobie nosimy. Ono dobrze wie, co to są magiczne chwile. I clić często udaje nam się zagłuszyć jego płacz, to jednak nigdy nie zdołamy stłumić jego głosu.Najważniejsze w życiu nie jest kapitalizowanie naszych osiągnięć. To potrafi nawet głupiec. Najważniejsze jest w życiu czerpanie korzyści z porażek. Umiejętność ta wymaga inteligencji i odróżnia głupca od mędrca.Nigdy się nie jest tak szczęśliwym lub tak nieszczęśliwym, jak to się sobie wyobraża.