W życiu trzeba się starać o dwie rzeczy: po pierwsze, aby zdobyć to, czego pragniemy, a po drugie, żeby potem umieć się tym cieszyć. Tylko najmądrzejszym udaje się to ostatnie.


w-życiu-trzeba-ę-starać-o-dwie-rzeczy-po-pierwsze-aby-zdobyć-to-czego-pragniemy-a-po-drugie-żeby-potem-umieć-ę-tym-cieszyć-tylko
logan pearsall smithżyciutrzebasięstaraćdwierzeczypopierwszeabyzdobyćtoczegopragniemydrugieżebypotemumiećtymcieszyćtylkonajmądrzejszymudajetoostatniew życiużyciu trzebatrzeba sięsię staraćstarać oo dwiedwie rzeczypo pierwszeaby zdobyćczego pragniemypo drugieżeby potempotem umiećumieć sięsię tymtym cieszyćtylko najmądrzejszymnajmądrzejszym udajeudaje sięw życiu trzebażyciu trzeba siętrzeba się staraćsię starać ostarać o dwieo dwie rzeczya po drugieżeby potem umiećpotem umieć sięumieć się tymsię tym cieszyćtylko najmądrzejszym udajenajmądrzejszym udaje sięsię to ostatnie

Człowiek ma dwie nogi i dwa przekonania: Jedno gdy mu się dobrze powodzi, a drugie gdy mu się wiedzie źle. To ostatnie nazywa się religią. -Kurt Tucholsky
człowiek-dwie-nogi-i-dwa-przekonania-jedno-gdy-mu-ę-dobrze-powodzi-a-drugie-gdy-mu-ę-wiedzie-ź-to-ostatnie-nazywa-ę-religią
Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy -Brian Tracy
kluczem-do-sukcesu-jest-skoncentrowanie-umysłu-na-tym-czego-pragniemy-nie-na-tym-czego-ę-boimy
Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy. -Brian Tracy
kluczem-do-sukcesu-jest-skoncentrowanie-umysłu-na-tym-czego-pragniemy-nie-na-tym-czego-ę-boimy
Wielkość człowieka mierzy się nie tylko tym, co w życiu osiągnął, lecz także tym, czego w życiu umiał się wyrzec. -Tadeusz Hipolit Czeżowski
wielkość-człowieka-mierzy-ę-nie-tylko-tym-co-w-życiu-osiągnął-lecz-także-tym-czego-w-życiu-umiał-ę-wyrzec
Jeżeli pragniemy, aby nasz kontakt z otoczeniem był owocny i zadawalający, przede wszystkim należy starać się zrozumieć ludzi, z którymi przestajemy. Nie zadręczaj się drobiazgami. -Richard Carlson
jeżeli-pragniemy-aby-nasz-kontakt-z-otoczeniem-był-owocny-i-zadawalający-przede-wszystkim-należy-starać-ę-zrozumieć-ludzi-z-którymi