W białej głowie zakochanie, nałóg, towarzystwo - niełatwiej zbyte rzeczy.


w-białej-głowie-zakochanie-nałóg-towarzystwo-niełatwiej-zbyte-rzeczy
jan Żabczycbiałejgłowiezakochanienałógtowarzystwoniełatwiejzbyterzeczyw białejbiałej głowiegłowie zakochanietowarzystwoniełatwiejniełatwiej zbytezbyte rzeczyw białej głowiebiałej głowie zakochanieniełatwiej zbyteniełatwiej zbyte rzeczyw białej głowie zakochanieniełatwiej zbyte rzeczy

Wszyscy mężczyźni mają tylko dwie rzeczy w głowie: pieniądze i to inne... -Jeanne Moreau
wszyscy-mężczyź-mają-tylko-dwie-rzeczy-w-głowie-pieniądze-i-to-inne
Przy­jaźń jest cen­niej­szym uczu­ciem, bo trwa dłużej niż prze­lot­ne zakochanie. -Margit Sandemo
przy­jaźń-jest cen­niej­szym-uczu­ciem-bo trwa-dłużej-ż-prze­lot­ne-zakochanie
Życie to nałóg, z którym bardzo trudno zerwać. -Terry Pratchett
Życie-to-nałóg-z-którym-bardzo-trudno-zerwać