W braku sił i chęć jest chwalebna.


w-braku-ł-i-chęć-jest-chwalebna
owidiuszbrakusiłchęćjestchwalebnaw brakubraku siłi chęćchęć jestjest chwalebnaw braku siłbraku sił isił i chęći chęć jestchęć jest chwalebnaw braku sił ibraku sił i chęćsił i chęć jesti chęć jest chwalebnaw braku sił i chęćbraku sił i chęć jestsił i chęć jest chwalebna

Z braku sił i chęć jest chwalebna. -Owidiusz
z-braku-ł-i-chęć-jest-chwalebna
Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru. -Halina Auderska
ludzie-giną-nie-tylko-z-braku-ł-ale-także-z-ich-nadmiaru
Nagość jest kochanką braku wyobraźni. -Anonim
nagość-jest-kochanką-braku-wyobraź
Niczym jest napisanie ustawy, wszystkim jest chęć wprowadzenia jej w życie. -Demostenes
niczym-jest-napisanie-ustawy-wszystkim-jest-chęć-wprowadzenia-jej-w-życie