W braku sił i chęć jest chwalebna.


w-braku-ł-i-chęć-jest-chwalebna
owidiuszbrakusiłchęćjestchwalebnaw brakubraku siłi chęćchęć jestjest chwalebnaw braku siłbraku sił isił i chęći chęć jestchęć jest chwalebnaw braku sił ibraku sił i chęćsił i chęć jesti chęć jest chwalebnaw braku sił i chęćbraku sił i chęć jestsił i chęć jest chwalebna

Z braku sił i chęć jest chwalebna.Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru.Nagość jest kochanką braku wyobraźni.Niczym jest napisanie ustawy, wszystkim jest chęć wprowadzenia jej w życie.Tam, gdzie jest chęć, jest też sposób