W całą naturę wtopiona jest miłość. Trzeba mieć tylko otwarte oczy.


w-całą-naturę-wtopiona-jest-miłość-trzeba-mieć-tylko-otwarte-oczy
phil bosmanscałąnaturęwtopionajestmiłośćtrzebamiećtylkootwarteoczyw całącałą naturęnaturę wtopionawtopiona jestjest miłośćtrzeba miećmieć tylkotylko otwarteotwarte oczyw całą naturęcałą naturę wtopionanaturę wtopiona jestwtopiona jest miłośćtrzeba mieć tylkomieć tylko otwartetylko otwarte oczyw całą naturę wtopionacałą naturę wtopiona jestnaturę wtopiona jest miłośćtrzeba mieć tylko otwartemieć tylko otwarte oczyw całą naturę wtopiona jestcałą naturę wtopiona jest miłośćtrzeba mieć tylko otwarte oczy

W polityce cała sztuka polega na tym, aby mieć dobre oczy i umieć wykorzystać ślepotę innych.Trzeba udowodnić ponadfizyczną naturę człowieka.Miłość jest rozkosznym kwiatem, ale trzeba mieć odwagę zerwać go na krawędzi przepaści.To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu: A miłość daje to czego nie daje więcej niż myślisz bo cała jest stamtąd a śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej.Miej oczy szeroko otwarte przed ślubem i przymykaj je później.