W Chrystusie stoi Bóg po naszej stronie.


w-chrystusie-stoi-bóg-po-naszej-stronie
romano guardinichrystusiestoibógponaszejstroniew chrystusiechrystusie stoistoi bógbóg popo naszejnaszej stroniew chrystusie stoichrystusie stoi bógstoi bóg pobóg po naszejpo naszej stroniew chrystusie stoi bógchrystusie stoi bóg postoi bóg po naszejbóg po naszej stroniew chrystusie stoi bóg pochrystusie stoi bóg po naszejstoi bóg po naszej stronie

Czas jest po naszej stronie.Bóg jest zawsze po stronie wielkich batalionów.Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać.Ludzie na naszej planecie nie stoją w szeregu. Tak naprawdę wszyscy stoimy w kręgu trzymając się za ręce. Cokolwiek dasz komuś, kto stoi obok, w końcu do Ciebie powróci.Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości.Dla wierzących Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań.