W chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło jeszcze pozostała mu wierną – ziemia, prosty człowiek i Bóg.


w-chwili-nieszczęścia-kiedy-go-wszystko-zdradziło-jeszcze-pozostała-mu-wierną-ziemia-prosty-człowiek-i-bóg
bolesław pruschwilinieszczęściakiedygowszystkozdradziłojeszczepozostałamuwiernąziemiaprostyczłowiekbógw chwilichwili nieszczęściakiedy gogo wszystkowszystko zdradziłozdradziło jeszczejeszcze pozostałapozostała mumu wiernąwierną –– ziemiaprosty człowiekczłowiek ii bógw chwili nieszczęściakiedy go wszystkogo wszystko zdradziłowszystko zdradziło jeszczezdradziło jeszcze pozostałajeszcze pozostała mupozostała mu wiernąmu wierną –wierną – ziemiaprosty człowiek iczłowiek i bógkiedy go wszystko zdradziłogo wszystko zdradziło jeszczewszystko zdradziło jeszcze pozostałazdradziło jeszcze pozostała mujeszcze pozostała mu wiernąpozostała mu wierną –mu wierną – ziemiaprosty człowiek i bógkiedy go wszystko zdradziło jeszczego wszystko zdradziło jeszcze pozostaławszystko zdradziło jeszcze pozostała muzdradziło jeszcze pozostała mu wiernąjeszcze pozostała mu wierną –pozostała mu wierną – ziemia

W chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło, jeszcze pozostała mu wierną - ziemia, prosty człowiek i Bóg. -Bolesław Prus
w-chwili-nieszczęścia-kiedy-go-wszystko-zdradziło-jeszcze-pozostała-mu-wierną-ziemia-prosty-człowiek-i-bóg
Od chwili, kiedy poznałem, że Bóg jest, nie mogę Go nie kochać. -Karol de Foucauld
od-chwili-kiedy-poznałem-że-bóg-jest-nie-mogę-go-nie-kochać
Nałożyliśmy sobie dobrowolnie pęta na fantazję. Od chwili, kiedy człowiek sam na prawdę zaczął latać, Pegaz musi orać. -Karol Irzykowski
nałożyliśmy-sobie-dobrowolnie-pę-na-fantazję-od-chwili-kiedy-człowiek-sam-na-prawdę-zaczął-latać-pegaz-musi-orać
Kiedy wszystko ogranicza ciemność, Bóg zapala gwiazdy, aby nas bezpiecznie przeprowadzić przez noc. -Phil Bosmans
kiedy-wszystko-ogranicza-ciemność-bóg-zapala-gwiazdy-aby-nas-bezpiecznie-przeprowadzić-przez-noc