W cywilizacji nędza wynika z samego nadmiaru.


w-cywilizacji-nędza-wynika-z-samego-nadmiaru
karol fouriercywilizacjinędzawynikasamegonadmiaruw cywilizacjicywilizacji nędzanędza wynikawynika zz samegosamego nadmiaruw cywilizacji nędzacywilizacji nędza wynikanędza wynika zwynika z samegoz samego nadmiaruw cywilizacji nędza wynikacywilizacji nędza wynika znędza wynika z samegowynika z samego nadmiaruw cywilizacji nędza wynika zcywilizacji nędza wynika z samegonędza wynika z samego nadmiaru

W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru. -Karol Fourier
w cy­wili­zac­ji-nędza-wy­nika-z ­mego-nadmiaru
Właściwa miara pewniejsza jest od nadmiaru. -Demokryt
właściwa-miara-pewniejsza-jest-od-nadmiaru
Urodzony do pługa – z nadmiaru Ziemi zostałem poetą. -Julian Przyboś
urodzony-do-pługa-z-nadmiaru-ziemi-zostałem-poetą
Pod­czas gdy świat gi­nie z niedo­sytu, ludzkość umiera z nadmiaru. -Papillondenuit
pod­czas-gdy-świat-gi­nie-z niedo­sytu-ludzkość-umiera-z nadmiaru