W cywilizacji nędza wynika z samego nadmiaru.


w-cywilizacji-nędza-wynika-z-samego-nadmiaru
karol fouriercywilizacjinędzawynikasamegonadmiaruw cywilizacjicywilizacji nędzanędza wynikawynika zz samegosamego nadmiaruw cywilizacji nędzacywilizacji nędza wynikanędza wynika zwynika z samegoz samego nadmiaruw cywilizacji nędza wynikacywilizacji nędza wynika znędza wynika z samegowynika z samego nadmiaruw cywilizacji nędza wynika zcywilizacji nędza wynika z samegonędza wynika z samego nadmiaru

W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru.Z samego prawa do własności nie wynika gwarancja praw i swobód obywatelskich. Jednak – ujmując rzecz z perspektywy historycznej – prawo to jest jedynym i najskuteczniejszym narzędziem do zapewnienia jednych i drugich.Właściwa miara pewniejsza jest od nadmiaru.Urodzony do pługa – z nadmiaru Ziemi zostałem poetą.Z nadmiaru zła rodzi się niekiedy dobro!Pod­czas gdy świat gi­nie z niedo­sytu, ludzkość umiera z nadmiaru.