W człowieku tylko żołądek bywa, i to czasem, w pełni zadowolony.


w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
john stuart millczłowiekutylkożołądekbywatoczasempełnizadowolonyw człowiekuczłowieku tylkotylko żołądekżołądek bywaw pełnipełni zadowolonyw człowieku tylkoczłowieku tylko żołądektylko żołądek bywai to czasemw pełni zadowolonyw człowieku tylko żołądekczłowieku tylko żołądek bywaw człowieku tylko żołądek bywa

W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony.W człowieku tyl­ko żołądek by­wa i to cza­sem w pełni zadowolony.Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.Przesłuchiwanie bywa czasem wysoce zajmującym i kształcącym zajęciem.Głupiec jest jednak z czegoś zadowolony: zawsze jest zadowolony z siebie.Bywa, że czasem lepiej udawać obrażonego niż być obrażonym.