W czasie najdłuższego nawet pokoju nie wygłasza się tylu bredni i fałszów, co podczas najkrótszej wojny.


w-czasie-najdłuższego-nawet-pokoju-nie-wygłasza-ę-tylu-bredni-i-fałszów-co-podczas-najkrótszej-wojny
anonimczasienajdłuższegonawetpokojuniewygłaszasiętylubrednifałszówcopodczasnajkrótszejwojnyw czasieczasie najdłuższegonajdłuższego nawetnawet pokojupokoju nienie wygłaszawygłasza sięsię tylutylu brednibredni ii fałszówco podczaspodczas najkrótszejnajkrótszej wojnyw czasie najdłuższegoczasie najdłuższego nawetnajdłuższego nawet pokojunawet pokoju niepokoju nie wygłaszanie wygłasza sięwygłasza się tylusię tylu brednitylu bredni ibredni i fałszówco podczas najkrótszejpodczas najkrótszej wojnyw czasie najdłuższego nawetczasie najdłuższego nawet pokojunajdłuższego nawet pokoju nienawet pokoju nie wygłaszapokoju nie wygłasza sięnie wygłasza się tyluwygłasza się tylu brednisię tylu bredni itylu bredni i fałszówco podczas najkrótszej wojnyw czasie najdłuższego nawet pokojuczasie najdłuższego nawet pokoju nienajdłuższego nawet pokoju nie wygłaszanawet pokoju nie wygłasza siępokoju nie wygłasza się tylunie wygłasza się tylu bredniwygłasza się tylu bredni isię tylu bredni i fałszów

Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
głód-podczas-wojny-daje-ę-łatwiej-znieść-ż-podczas-pokoju-Łatwiej-znieść-i-łatwiej-wytłumaczyć
Kto pragnie pokoju, niech przygotowuje się do wojny. -Vegetius
kto-pragnie-pokoju-niech-przygotowuje-ę-do-wojny
Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju. -Benjamin Franklin
nigdy-nie-było-dobrej-wojny-i-złego-pokoju
Lepiej skrócić o głowę niewinnego niż zawahać się podczas wojny. -Józef Stalin
lepiej-skróć-o-głowę-niewinnego-ż-zawahać-ę-podczas-wojny
W czasie wojny milkną muzy. -Cyceron
w-czasie-wojny-milkną-muzy
Czy miłość nie jest zatem luksusem, który pojawił się w czasie pokoju, jak szycie kołder? -Julian Barnes
czy-miłość-nie-jest-zatem-luksusem-który-pojawił-ę-w-czasie-pokoju-jak-szycie-kołder