W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy.


w-czasie-uczty-nie-opowiadaj-jak-należy-ść-ale-jedz-jak-należy
epiktet z hierapolisczasieucztynieopowiadajjaknależyjeśćalejedznależyw czasieczasie ucztyuczty nienie opowiadajjak należynależy jeśćale jedzjak należyw czasie ucztyczasie uczty nieuczty nie opowiadajjak należy jeśćw czasie uczty nieczasie uczty nie opowiadajw czasie uczty nie opowiadaj

Tak samo jak miłości nie należy powierzać prostytutce, tak religii nie należy powierzać klechom.Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci.Wszystko we właściwym czasie. Do prawdziwej mądrości należy również odczekanie na właściwy czas.Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny.Nie możesz jeść ponad swój apetyt. Druga połowa bochenka należy do drugiego człowieka, i jeszcze trochę powinno zostać dla przypadkowego gościa.Z dobrej okoliczności należy zaraz korzystać, kuć żelazo póki gorące, bo zdarzenia uciekają jak woda i wrócić ich nie można jak dnia wczorajszego.