W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt.


w-dżungli-jest-coraz-mniej-dzikich-zwierząt-ale-w-slumsach-jest-coraz-więcej-ludzkich-dzikich-zwierząt
indira gandhidżunglijestcorazmniejdzikichzwierzątaleslumsachwięcejludzkichw dżunglidżungli jestjest corazcoraz mniejmniej dzikichdzikich zwierzątale ww slumsachslumsach jestjest corazcoraz więcejwięcej ludzkichludzkich dzikichdzikich zwierzątw dżungli jestdżungli jest corazjest coraz mniejcoraz mniej dzikichmniej dzikich zwierzątale w slumsachw slumsach jestslumsach jest corazjest coraz więcejcoraz więcej ludzkichwięcej ludzkich dzikichludzkich dzikich zwierzątw dżungli jest corazdżungli jest coraz mniejjest coraz mniej dzikichcoraz mniej dzikich zwierzątale w slumsach jestw slumsach jest corazslumsach jest coraz więcejjest coraz więcej ludzkichcoraz więcej ludzkich dzikichwięcej ludzkich dzikich zwierzątw dżungli jest coraz mniejdżungli jest coraz mniej dzikichjest coraz mniej dzikich zwierzątale w slumsach jest corazw slumsach jest coraz więcejslumsach jest coraz więcej ludzkichjest coraz więcej ludzkich dzikichcoraz więcej ludzkich dzikich zwierząt

Siłą walczyć o swoje - to dobre dla dzikich zwierząt.Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem.Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku.Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi.Coraz lepiej leczy się choroby psychiczne, jest też coraz więcej chorych.Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach.