W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt.


w-dżungli-jest-coraz-mniej-dzikich-zwierząt-ale-w-slumsach-jest-coraz-więcej-ludzkich-dzikich-zwierząt
indira gandhidżunglijestcorazmniejdzikichzwierzątaleslumsachwięcejludzkichw dżunglidżungli jestjest corazcoraz mniejmniej dzikichdzikich zwierzątale ww slumsachslumsach jestjest corazcoraz więcejwięcej ludzkichludzkich dzikichdzikich zwierzątw dżungli jestdżungli jest corazjest coraz mniejcoraz mniej dzikichmniej dzikich zwierzątale w slumsachw slumsach jestslumsach jest corazjest coraz więcejcoraz więcej ludzkichwięcej ludzkich dzikichludzkich dzikich zwierzątw dżungli jest corazdżungli jest coraz mniejjest coraz mniej dzikichcoraz mniej dzikich zwierzątale w slumsach jestw slumsach jest corazslumsach jest coraz więcejjest coraz więcej ludzkichcoraz więcej ludzkich dzikichwięcej ludzkich dzikich zwierzątw dżungli jest coraz mniejdżungli jest coraz mniej dzikichjest coraz mniej dzikich zwierzątale w slumsach jest corazw slumsach jest coraz więcejslumsach jest coraz więcej ludzkichjest coraz więcej ludzkich dzikichcoraz więcej ludzkich dzikich zwierząt

Siłą walczyć o swoje - to dobre dla dzikich zwierząt. -Quintus Eniusz
siłą-walczyć-o-swoje-to-dobre-dla-dzikich-zwierząt
Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem. -Vaclav Havel
tragedią-współczesnego-człowieka-jest-nie-to-że-wie-on-coraz-więcej-o-sensie-swego-życia-lecz-że-coraz-mniej-zajmuje-ę-tym-pytaniem
Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku. -Josef Meinrad
postęp-oznacza-że-coraz-więcej-wiemy-i-coraz-mniej-mamy-z-tego-pożytku
Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi. -Anonim
coraz-więcej-samochodów-coraz-mniej-ludzi
Coraz lepiej leczy się choroby psychiczne, jest też coraz więcej chorych. -Anna Kowalska
coraz-lepiej-leczy-ę-choroby-psychiczne-jest-też-coraz-więcej-chorych
Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach. -Stefan Kisielewski
coraz-więcej-rzeczy-rozumiem-lecz-coraz-trudniej-mi-przychodzi-wyrazić-to-w-słowach