W demokratycznej krainie ślepców jednooki nie zostałby królem. W najlepszym razie byłby politycznym marginesem.


w-demokratycznej-krainie-ślepców-jednooki-nie-zostałby-królem-w-najlepszym-razie-byłby-politycznym-marginesem
grzegorz gigoldemokratycznejkrainieślepcówjednookiniezostałbykrólemnajlepszymraziebyłbypolitycznymmarginesemw demokratycznejdemokratycznej krainiekrainie ślepcówślepców jednookijednooki nienie zostałbyzostałby królemw najlepszymnajlepszym razierazie byłbybyłby politycznympolitycznym marginesemw demokratycznej krainiedemokratycznej krainie ślepcówkrainie ślepców jednookiślepców jednooki niejednooki nie zostałbynie zostałby królemw najlepszym razienajlepszym razie byłbyrazie byłby politycznymbyłby politycznym marginesemw demokratycznej krainie ślepcówdemokratycznej krainie ślepców jednookikrainie ślepców jednooki nieślepców jednooki nie zostałbyjednooki nie zostałby królemw najlepszym razie byłbynajlepszym razie byłby politycznymrazie byłby politycznym marginesemw demokratycznej krainie ślepców jednookidemokratycznej krainie ślepców jednooki niekrainie ślepców jednooki nie zostałbyślepców jednooki nie zostałby królemw najlepszym razie byłby politycznymnajlepszym razie byłby politycznym marginesem

Wśród ślepców jednooki jest królem, a jednooki na obcasach i w futrze - królową. -Simon Cameron
wśród-ślepców-jednooki-jest-królem-a-jednooki-na-obcasach-i-w-futrze-królową
W do­linie ślepców jed­nooki jest królem. In the val­ley of the blind, the one-eye man is a king. (ang.)  -Autor nieznany
w do­linie-ślepców-jed­nooki-jest królem-in-the-val­ley-of the-blind-the-one-eye-man-is a king-ang 
Państwo to nic innego jak instrument opresji jednej klasy przez inną - w republice demokratycznej w nie mniejszym stopniu niż w monarchii. -Fryderyk Engels
państwo-to-nic-innego-jak-instrument-opresji-jednej-klasy-przez-inną-w-republice-demokratycznej-w-nie-mniejszym-stopniu-ż-w-monarchii
Człowiek jest z na­tury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest z na­tury-zwierzęciem-politycznym
Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym. -Arystoteles
człowiek-jest-z-natury-zwierzęciem-politycznym