W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna, a sercem kobieta.


w-dobrym-łżeństwie-głową-jest-mężczyzna-a-sercem-kobieta
friedrich ruckertdobrymmałżeństwiegłowąjestmężczyznasercemkobietaw dobrymdobrym małżeństwiemałżeństwie głowągłową jestjest mężczyznasercem kobietaw dobrym małżeństwiedobrym małżeństwie głowąmałżeństwie głową jestgłową jest mężczyznaa sercem kobietaw dobrym małżeństwie głowądobrym małżeństwie głową jestmałżeństwie głową jest mężczyznaw dobrym małżeństwie głową jestdobrym małżeństwie głową jest mężczyzna

Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi. -George Gordon Byron
mężczyzna-głową-czuje-myśli-sądzi-kobieta-sercem-więc-nie-dziw-że-błądzi
Kobieta żyje sercem, głową albo namiętnością. -Honore de Balzac
kobieta-żyje-sercem-głową-albo-namiętnośą
Gdy w małżeństwie kobieta woli latać, a mężczyzna pełzać, lub odwrotnie - to nie ma widoków na porozumienie. -Henryk Sienkiewicz
gdy-w-łżeństwie-kobieta-woli-latać-a-mężczyzna-pełzać-lub-odwrotnie-to-nie-widoków-na-porozumienie
Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. Kobieta jest niedzielą, mężczyzna - dniem powszednim. -Peter Hille
mężczyzna-to-czyn-kobieta-to-istnienie-kobieta-jest-niedzielą-mężczyzna-dniem-powszednim
Nawet ci, którzy mówią, że dla nich jest jeden mężczyzna czy jedna kobieta na świecie, przekonują się, że nie zawsze jest to właśnie ten mężczyzna lub ta kobieta. -George Bernard Shaw
nawet-którzy-mówią-że-dla-nich-jest-jeden-mężczyzna-czy-jedna-kobieta-na-świecie-przekonują-ę-że-nie-zawsze-jest-to-właśnie-ten