W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna, a sercem kobieta.


w-dobrym-łżeństwie-głową-jest-mężczyzna-a-sercem-kobieta
friedrich ruckertdobrymmałżeństwiegłowąjestmężczyznasercemkobietaw dobrymdobrym małżeństwiemałżeństwie głowągłową jestjest mężczyznasercem kobietaw dobrym małżeństwiedobrym małżeństwie głowąmałżeństwie głową jestgłową jest mężczyznaa sercem kobietaw dobrym małżeństwie głowądobrym małżeństwie głową jestmałżeństwie głową jest mężczyznaw dobrym małżeństwie głową jestdobrym małżeństwie głową jest mężczyzna

Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi.Kobieta żyje sercem, głową albo namiętnością.Gdy w małżeństwie kobieta woli latać, a mężczyzna pełzać, lub odwrotnie - to nie ma widoków na porozumienie.Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. Kobieta jest niedzielą, mężczyzna - dniem powszednim.Pamiętajcie, że głowa jest ponad sercem.Nawet ci, którzy mówią, że dla nich jest jeden mężczyzna czy jedna kobieta na świecie, przekonują się, że nie zawsze jest to właśnie ten mężczyzna lub ta kobieta.