W drodze do naszego każdy idzie po swoje.


w-drodze-do-naszego-każdy-idzie-po-swoje
krecia pataczkównadrodzedonaszegokażdyidzieposwojew drodzedrodze dodo naszegonaszego każdykażdy idzieidzie popo swojew drodze dodrodze do naszegodo naszego każdynaszego każdy idziekażdy idzie poidzie po swojew drodze do naszegodrodze do naszego każdydo naszego każdy idzienaszego każdy idzie pokażdy idzie po swojew drodze do naszego każdydrodze do naszego każdy idziedo naszego każdy idzie ponaszego każdy idzie po swoje

Każdy etap naszego życia ma swoje własne piękno. -Willy Kramp
każdy-etap-naszego-życia-swoje-własne-piękno
Kościół jest w drodze. Choć idzie utartymi szlakami, to jednak zawsze do nowych czasów. -Stefan Wyszyński kard
kośół-jest-w-drodze-choć-idzie-utartymi-szlakami-to-jednak-zawsze-do-nowych-czasów
Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy. -Phil Bosmans
dobry-człowiek-jest-jak-łe-światełko-wędruje-poprzez-mroki-naszego-świata-i-na-swojej-drodze-zapala-zgaszone-gwiazdy
Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna. -Ignacy Krasicki
zły-przykład-z-góry-idzie-w-każdej-stronie-z-góry-naszego-nieszczęścia-przyczyna
To jest ukryta zasada naszego życia: na naszej drodze, we właściwej godzinie właściwy człowiek, właściwe przeżycie, właściwe słowo. -Lulu von Strauss
to-jest-ukryta-zasada-naszego-życia-na-naszej-drodze-we-właściwej-godzinie-właściwy-człowiek-właściwe-przeżycie-właściwe-słowo