W drodze do naszego każdy idzie po swoje.


w-drodze-do-naszego-każdy-idzie-po-swoje
krecia pataczkównadrodzedonaszegokażdyidzieposwojew drodzedrodze dodo naszegonaszego każdykażdy idzieidzie popo swojew drodze dodrodze do naszegodo naszego każdynaszego każdy idziekażdy idzie poidzie po swojew drodze do naszegodrodze do naszego każdydo naszego każdy idzienaszego każdy idzie pokażdy idzie po swojew drodze do naszego każdydrodze do naszego każdy idziedo naszego każdy idzie ponaszego każdy idzie po swoje

Każdy etap naszego życia ma swoje własne piękno.Kościół jest w drodze. Choć idzie utartymi szlakami, to jednak zawsze do nowych czasów.Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy.Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna.To jest ukryta zasada naszego życia: na naszej drodze, we właściwej godzinie właściwy człowiek, właściwe przeżycie, właściwe słowo.Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił