W dzisiejszych czasach zapłata za grzechy zależy od tego, jaką umowę podpiszesz z diabłem.


w-dzisiejszych-czasach-zapłata-za-grzechy-zależy-od-tego-jaką-umowę-podpiszesz-z-diabłem
kara vichkodzisiejszychczasachzapłatazagrzechyzależyodtegojakąumowępodpiszeszdiabłemw dzisiejszychdzisiejszych czasachczasach zapłatazapłata zaza grzechygrzechy zależyzależy odod tegojaką umowęumowę podpiszeszpodpiszesz zz diabłemw dzisiejszych czasachdzisiejszych czasach zapłataczasach zapłata zazapłata za grzechyza grzechy zależygrzechy zależy odzależy od tegojaką umowę podpiszeszumowę podpiszesz zpodpiszesz z diabłemw dzisiejszych czasach zapłatadzisiejszych czasach zapłata zaczasach zapłata za grzechyzapłata za grzechy zależyza grzechy zależy odgrzechy zależy od tegojaką umowę podpiszesz zumowę podpiszesz z diabłemw dzisiejszych czasach zapłata zadzisiejszych czasach zapłata za grzechyczasach zapłata za grzechy zależyzapłata za grzechy zależy odza grzechy zależy od tegojaką umowę podpiszesz z diabłem

W dzisiejszych czasach poranna utopia staje się rzeczywistością popołudnia.Prawdziwy problem życiowy w dzisiejszych czasach: mieć dość czasu na myślenie.Jaka robota taka zapłata.Jaka robota, taka zapłata.Jaką się wybiera filozofię, to zależy od tego, jakim się jest człowiekiem.Mogę wyraźnie potwierdzić, że w dzisiejszych czasach kluczem do serca mężczyzny nie jest uroda, kuchnia, seks czy dobry charakter, tylko umiejętność sprawienia wrażenia, że nie jesteś nim zainteresowana.