W epoce potęgi atomowej byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw.


w-epoce-potęgi-atomowej-byłoby-nonsensem-uważać-wojnę-za-odpowiedni-środek-przywrócenia-naruszonych-praw
jan xxiiiepocepotęgiatomowejbyłobynonsensemuważaćwojnęzaodpowiedniśrodekprzywrócenianaruszonychpraww epoceepoce potęgipotęgi atomowejatomowej byłobybyłoby nonsensemnonsensem uważaćuważać wojnęwojnę zaza odpowiedniodpowiedni środekśrodek przywróceniaprzywrócenia naruszonychnaruszonych praww epoce potęgiepoce potęgi atomowejpotęgi atomowej byłobyatomowej byłoby nonsensembyłoby nonsensem uważaćnonsensem uważać wojnęuważać wojnę zawojnę za odpowiedniza odpowiedni środekodpowiedni środek przywróceniaśrodek przywrócenia naruszonychprzywrócenia naruszonych praww epoce potęgi atomowejepoce potęgi atomowej byłobypotęgi atomowej byłoby nonsensematomowej byłoby nonsensem uważaćbyłoby nonsensem uważać wojnęnonsensem uważać wojnę zauważać wojnę za odpowiedniwojnę za odpowiedni środekza odpowiedni środek przywróceniaodpowiedni środek przywrócenia naruszonychśrodek przywrócenia naruszonych praww epoce potęgi atomowej byłobyepoce potęgi atomowej byłoby nonsensempotęgi atomowej byłoby nonsensem uważaćatomowej byłoby nonsensem uważać wojnębyłoby nonsensem uważać wojnę zanonsensem uważać wojnę za odpowiedniuważać wojnę za odpowiedni środekwojnę za odpowiedni środek przywróceniaza odpowiedni środek przywrócenia naruszonychodpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw

W naszej epoce, epoce potęgi atomowej, byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw.Technicznie żyjemy w epoce atomowej, uczuciowo ciągle w epoce kamiennej.Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium.Okrągłe rocznice są nonsensem - wynikają z przypadkowego stosowania systemu dziesiętnego.Mam krew na rękach. (po skon­struowa­niu bom­by atomowej) Powinno się bronić swoich praw. Odejść i zostawić wszystko w ręku wroga byłoby równoznaczne z przyznaniem się do klęski.