W głupocie zawarta jest powaga: gdyby lepiej nią pokierowano, mogłaby pomnożyć ilość arcydzieł.


w-głupocie-zawarta-jest-powaga-gdyby-lepiej-ą-pokierowano-mogłaby-pomnożyć-ilość-arcydzieł
emil ciorangłupociezawartajestpowagagdybylepiejniąpokierowanomogłabypomnożyćilośćarcydziełw głupociegłupocie zawartazawarta jestjest powagagdyby lepiejlepiej niąnią pokierowanomogłaby pomnożyćpomnożyć ilośćilość arcydziełw głupocie zawartagłupocie zawarta jestzawarta jest powagagdyby lepiej niąlepiej nią pokierowanomogłaby pomnożyć ilośćpomnożyć ilość arcydziełw głupocie zawarta jestgłupocie zawarta jest powagagdyby lepiej nią pokierowanomogłaby pomnożyć ilość arcydziełw głupocie zawarta jest powaga

To lepiej, że nieznane pozostanie nieznanym, niż gdyby ilość tajemnic miała się powiększyć.Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona.Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest straconaLepiej, gdyby istniały niesprawiedliwości, niż gdyby je usunąć w niesprawiedliwy sposób.Lepiej by było, gdyby wszystkie arcydzieła sztuki przepadały, niż gdyby ptaki przestały się gnieździć na gałęziach.Jest rzeczywiście godne uwagi to, że nigdy nie mówiła o swej pierwszej miłości; a strzegąc jej jak skarbu, być może zmieniła ją w o wiele piękniejszą, niż mogłaby się stać, gdyby życie pozwoliło jej przetrwać.