W istocie rzeczy, gdy pozbawić przyjaźń szczerości, staje się ona cnotą na pokaz.


w-istocie-rzeczy-gdy-pozbawić-przyjaźń-szczeroś-staje-ę-ona-cnotą-na-pokaz
montesquieuistocierzeczygdypozbawićprzyjaźńszczerościstajesięonacnotąnapokazw istocieistocie rzeczygdy pozbawićpozbawić przyjaźńprzyjaźń szczerościstaje sięsię onaona cnotącnotą nana pokazw istocie rzeczygdy pozbawić przyjaźńpozbawić przyjaźń szczerościstaje się onasię ona cnotąona cnotą nacnotą na pokazgdy pozbawić przyjaźń szczerościstaje się ona cnotąsię ona cnotą naona cnotą na pokazstaje się ona cnotą nasię ona cnotą na pokaz

Kiedy cnota staje się występkiem? Gdy zaczyna wydawać sądy.Pasją naszą bywa odkrywać karty wszystkich tych pięknych rzeczy, które niby to oglądamy w wielu rodzinach, nie widząc wszystkiego, co się tam dzieje, przy czym znaleźlibyśmy nienawiść, wściekłość, pogardę zamiast pięknych rzeczy wystawianych na pokaz i uchodzących za prawdę.Za ok­na­mi świt W oczach sen­ny kit Dzień już wstaje Mnie nie staje Ot i przeszła noc Obok leży ona Nocą zawiedziona Obiecałem raje Jed­nak mi nie staje Już ko­lejną noc Wstyd mnie szarpie Rwą mnie harpie Wiek przeminął Or­gan zwinął Zab­rał z sobą moc Tak się zdarza Czas lekarza Ko­lej rzeczy Viag­ra leczy Jeszcze noc­na wróci moc Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Jeżeli przyjaźń nie jest związana miłością i cnotą, łatwo może być rozwiązana przez głupotę.