W jedności siła.


w-jednoś-ła
perianderjednościsiław jednościjedności siław jedności siła

To miłość, zapewnia poczucie jedności ze światem przyrodniczym i ludzkim. -Erich Fromm
to-miłość-zapewnia-poczucie-jednoś-ze-światem-przyrodniczym-i-ludzkim
U stóp cnót plastyki i czystości, jedności i prawdy leży pokonana natura. -Guillaume Appolinaire
u-stóp-cnót-plastyki-i-czystoś-jednoś-i-prawdy-ży-pokonana-natura
Podstawą jedności Europy jest idea wspólnoty chrześcijańskiej, kultura i cywilizacja europejska. -Konrad Adenauer
podstawą-jednoś-europy-jest-idea-wspólnoty-chrześcijańskiej-kultura-i-cywilizacja-europejska
Przy­jaźń to roz­legła przes­trzeń, która pro­wadzi do jedności. -Piotr Augustyn Faliński
przy­jaźń-to roz­legła-przes­trzeń-która-pro­wadzi-do jednoś