W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa.


w-każdej-chwili-możemy-wznieść-ę-ponad-siebie-i-zacząć-wszystko-od-nowa
józef tischnerkażdejchwilimożemywznieśćsięponadsiebiezacząćwszystkoodnowaw każdejkażdej chwilichwili możemymożemy wznieśćwznieść sięsię ponadponad siebiesiebie ii zacząćzacząć wszystkowszystko odod nowaw każdej chwilikażdej chwili możemychwili możemy wznieśćmożemy wznieść sięwznieść się ponadsię ponad siebieponad siebie isiebie i zacząći zacząć wszystkozacząć wszystko odwszystko od nowaw każdej chwili możemykażdej chwili możemy wznieśćchwili możemy wznieść sięmożemy wznieść się ponadwznieść się ponad siebiesię ponad siebie iponad siebie i zacząćsiebie i zacząć wszystkoi zacząć wszystko odzacząć wszystko od nowaw każdej chwili możemy wznieśćkażdej chwili możemy wznieść sięchwili możemy wznieść się ponadmożemy wznieść się ponad siebiewznieść się ponad siebie isię ponad siebie i zacząćponad siebie i zacząć wszystkosiebie i zacząć wszystko odi zacząć wszystko od nowa

Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa.W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór.Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu.Po każdym dniu trzeba wrócić kartkę i zacząć od nowa.Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga.Jeżeli zajmujesz się polityką, winieneś być przygotowany na zerwanie w każdej chwili z przyjaciółmi.