W każdej sytuacji należy się uśmiechać, mówić właściwym tonem właściwe słowa i zawsze, ale to zawsze niczym supernowa promieniować pewnością siebie.


w-każdej-sytuacji-należy-ę-uśmiechać-mówić-właściwym-tonem-właściwe-słowa-i-zawsze-ale-to-zawsze-niczym-supernowa-promieniować-pewnośą
terry pratchettkażdejsytuacjinależysięuśmiechaćmówićwłaściwymtonemwłaściwesłowazawszealetozawszeniczymsupernowapromieniowaćpewnościąsiebiew każdejkażdej sytuacjisytuacji należynależy sięsię uśmiechaćmówić właściwymwłaściwym tonemtonem właściwewłaściwe słowasłowa ii zawszezawsze niczymniczym supernowasupernowa promieniowaćpromieniować pewnościąpewnością siebiew każdej sytuacjikażdej sytuacji należysytuacji należy sięnależy się uśmiechaćmówić właściwym tonemwłaściwym tonem właściwetonem właściwe słowawłaściwe słowa isłowa i zawszeale to zawszezawsze niczym supernowaniczym supernowa promieniowaćsupernowa promieniować pewnościąpromieniować pewnością siebiew każdej sytuacji należykażdej sytuacji należy sięsytuacji należy się uśmiechaćmówić właściwym tonem właściwewłaściwym tonem właściwe słowatonem właściwe słowa iwłaściwe słowa i zawszeale to zawsze niczymzawsze niczym supernowa promieniowaćniczym supernowa promieniować pewnościąsupernowa promieniować pewnością siebiew każdej sytuacji należy siękażdej sytuacji należy się uśmiechaćmówić właściwym tonem właściwe słowawłaściwym tonem właściwe słowa itonem właściwe słowa i zawszeale to zawsze niczym supernowazawsze niczym supernowa promieniować pewnościąniczym supernowa promieniować pewnością siebie

Należy zawsze i stale odświeżać w pamięci młodych ludzi zasadę: wszystko w miarę! - by móc zawsze ochronić siebie przed przesytem i odrazą.Nie zawsze trzeba mówić co się wie, ale zawsze trzeba wiedzieć co się mówi.Koło fortuny może się odwrócić, mimo to należy pozostać tym, kim się jest. Bez względu na okoliczności trzeba być zawsze sobą. Teraz i na zawsze.W miłości każdej zawsze cokolwiek z przekory zakochani czasem brzęczą na siebie jak trzmiele.Tonem podstawowym w harmonii rodzinnej musi być zawsze krzyk dziecka, inaczej będzie brakować najważniejszego głosu.Zazdrość rodzi się zawsze z miłości, ale nie zawsze z nią umiera.