W każdym człowieku jest przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem.


w-każdym-człowieku-jest-przepaść-którą-można-wypełć-jedynie-bogiem
blaise pascalkażdymczłowiekujestprzepaśćktórąmożnawypełnićjedyniebogiemw każdymkażdym człowiekuczłowieku jestjest przepaśćktórą możnamożna wypełnićwypełnić jedyniejedynie bogiemw każdym człowiekukażdym człowieku jestczłowieku jest przepaśćktórą można wypełnićmożna wypełnić jedyniewypełnić jedynie bogiemw każdym człowieku jestkażdym człowieku jest przepaśćktórą można wypełnić jedyniemożna wypełnić jedynie bogiemw każdym człowieku jest przepaśćktórą można wypełnić jedynie bogiem

Bóg nie byłby Bogiem, jeśliby zadawalał tylko intelekt. Aby prawdziwie być Bogiem, musi on władać sercem i przemieniać je. Bóg musi znajdować swój wyraz w każdym najdrobniejszym czynie swojego wyznawcy.Człowiek jest ziarno - przed wieki poczęte z ducha - a słońce jest w każdym człowieku.W każdym, choćby najgorszym położeniu, znajduje się jakaś pociecha, którą w ogólnym rachunku dobra i zła zapisać można po stronie zysków.Piekło jest na ziemi, jest w każdym człowieku i każdy z nas może stanąć przed jakimś wewnętrznym sądem ostatecznym. I zmartwychwstać z niego innym, nowym człowiekiem.Piekło jest na ziemi, jest w każdym człowieku i każdy z nas może stanąć przed ja­kimś wewnętrznym sądem os­ta­tecznym. I zmar­twychwstać z niego in­nym, no­wym człowiekiem.Kto nie ma przyjaciół, widzi w każdym człowieku nieprzyjaciela.