W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi; drugi, który słucha; trzeci, który umie milczeć.


w-każdym-człowieku-tkwią-właściwie-trzej-ludzie-jeden-który-mówi-drugi-który-słucha-trzeci-który-umie-milczeć
giovanni giacomo casanovakażdymczłowiekutkwiąwłaściwietrzejludziejedenktórymówidrugisłuchatrzeciumiemilczećw każdymkażdym człowiekuczłowieku tkwiątkwią właściwiewłaściwie trzejtrzej ludziektóry mówiktóry słuchaktóry umieumie milczećw każdym człowiekukażdym człowieku tkwiączłowieku tkwią właściwietkwią właściwie trzejwłaściwie trzej ludziektóry umie milczećw każdym człowieku tkwiąkażdym człowieku tkwią właściwieczłowieku tkwią właściwie trzejtkwią właściwie trzej ludziew każdym człowieku tkwią właściwiekażdym człowieku tkwią właściwie trzejczłowieku tkwią właściwie trzej ludzie

W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi, drugi, który słucha, trzeci, który umie milczeć...Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.Bóg jest obecny w każdym człowieku, który jest ci przychylny, dla którego jesteś wart trudu, który z tobą idzie i pozostaje, kiedy zapada wieczór.Człowiek, który się modli, to ten, który inaczej mówi.Ludzie zwykle mają dwa powody, dla których coś robią: jeden prawdziwy i jeden, który dobrze brzmi.Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który słucha, wymaga jej nawet u tego, który rozkazuje. Nie ma on roztrząsać, wątpić, rozumować, ma jeno chcieć.