W każdym fanatyku tkwi potencjalny morderca.


w-każdym-fanatyku-tkwi-potencjalny-morderca
mieczysław jastrunkażdymfanatykutkwipotencjalnymordercaw każdymkażdym fanatykufanatyku tkwitkwi potencjalnypotencjalny mordercaw każdym fanatykukażdym fanatyku tkwifanatyku tkwi potencjalnytkwi potencjalny mordercaw każdym fanatyku tkwikażdym fanatyku tkwi potencjalnyfanatyku tkwi potencjalny mordercaw każdym fanatyku tkwi potencjalnykażdym fanatyku tkwi potencjalny morderca

W każdym fa­naty­ku tkwi po­ten­cjal­ny morderca.Porażka tkwi utajona w każdym sukcesie, a w każdej porażce kryje się sukcesW każdym nor­malnym człowieku tkwi sza­leniec i próbu­je wy­dos­tać się na zewnątrz.Cierpienie jest istotą życia i wobec tego nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz jego niewysychające źródło tkwi w każdym.Cier­pienie jest is­totą życia i wo­bec te­go nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz je­go niewy­sychające źródło tkwi w każdym.– Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole.