W każdym istnieniu dziecka wpisane jest życie dwojga ludzi, nie do wymazania i na całe życie.


w-każdym-istnieniu-dziecka-wpisane-jest-życie-dwojga-ludzi-nie-do-wymazania-i-na-całe-życie
phil bosmanskażdymistnieniudzieckawpisanejestżyciedwojgaludziniedowymazanianacałeżyciew każdymkażdym istnieniuistnieniu dzieckadziecka wpisanewpisane jestjest życieżycie dwojgadwojga ludzinie dodo wymazaniawymazania ii nana całecałe życiew każdym istnieniukażdym istnieniu dzieckaistnieniu dziecka wpisanedziecka wpisane jestwpisane jest życiejest życie dwojgażycie dwojga ludzinie do wymazaniado wymazania iwymazania i nai na całena całe życiew każdym istnieniu dzieckakażdym istnieniu dziecka wpisaneistnieniu dziecka wpisane jestdziecka wpisane jest życiewpisane jest życie dwojgajest życie dwojga ludzinie do wymazania ido wymazania i nawymazania i na całei na całe życiew każdym istnieniu dziecka wpisanekażdym istnieniu dziecka wpisane jestistnieniu dziecka wpisane jest życiedziecka wpisane jest życie dwojgawpisane jest życie dwojga ludzinie do wymazania i nado wymazania i na całewymazania i na całe życie

Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym).Nawet życie wpisane w system kartkowy nie musi być pozbawione kart atutowych.Prze­pisałem znów książkę Słowa biorąc od Ciebie Prze­pisałem Two­je życie Od­najdując w nim siebie Tak moc­no ze sobą zespoleni W każdym wer­sie i po kropce Prze­cinków drob­nych nie liczę W pew­nym miłos­nym zdaniu Coś na całe życie O naszym kochaniu Bez względu na to, jak żmudne jest życie ludzi dobrych, jest ono znacznie mniej uciążliwe niż życie ludzi złych.