W każdym kraju i czasie kapłan będzie wrogiem Wolności.


w-każdym-kraju-i-czasie-kapłan-będzie-wrogiem-wolnoś
thomas jeffersonkażdymkrajuczasiekapłanbędziewrogiemwolnościw każdymkażdym krajukraju ii czasieczasie kapłankapłan będziebędzie wrogiemwrogiem wolnościw każdym krajukażdym kraju ikraju i czasiei czasie kapłanczasie kapłan będziekapłan będzie wrogiembędzie wrogiem wolnościw każdym kraju ikażdym kraju i czasiekraju i czasie kapłani czasie kapłan będzieczasie kapłan będzie wrogiemkapłan będzie wrogiem wolnościw każdym kraju i czasiekażdym kraju i czasie kapłankraju i czasie kapłan będziei czasie kapłan będzie wrogiemczasie kapłan będzie wrogiem wolności

Młodej krwi strugi pa­mięć się im należy nie oceniajmy Od­wa­ga ludzi by bro­nić swe­go kraju naszej Wolności Naszą najważniejszą troską powinno być wspieranie nauki i literatury. Wiedza jest w każdym kraju najpewniejszą podstawą powszechnego szczęścia.Przyjaciół można mieć o każdym czasie. Pod warunkiem, że się ich nie potrzebuje.Przyjaciół można mieć w każdym czasie - pod warunkiem, że się ich nie potrzebuje.Tłum jest głównym wrogiem artyzmu - i chwila, w której zapanuje demokracja, będzie wyrokiem śmierci dla twórców.Chętniej rozsądzam sprawy między wrogami niż między przyjaciółmi, bo z przyjaciół w każdym razie jedna strona stanie się moim wrogiem, z wrogów jedna ze stron przyjacielem.