W każdym mieszka i dobro i zło, i tylko to drugie jest aktywne.


w-każdym-mieszka-i-dobro-i-zło-i-tylko-to-drugie-jest-aktywne
bolesław pruskażdymmieszkadobrozłotylkotodrugiejestaktywnew każdymkażdym mieszkamieszka ii dobrodobro ii złoi tylkodrugie jestjest aktywnew każdym mieszkakażdym mieszka imieszka i dobroi dobro idobro i złotylko to drugiedrugie jest aktywnew każdym mieszka ikażdym mieszka i dobromieszka i dobro ii dobro i złoi tylko to drugietylko to drugie jestw każdym mieszka i dobrokażdym mieszka i dobro imieszka i dobro i złoi tylko to drugie jesttylko to drugie jest aktywne

W każdym mieszka i dobro, i zło, i tylko to drugie jest aktywne.Nawet najmniejsza ilość dobra nie jest zdolna eliminować zła ze świata samym swoim istnieniem. Tak jak aktywne jest zło - musi być aktywne i dobro: musi ono działać przez nasze słowa, czyny i przykład.Dobro i zło, rozkosz i cierpienie, piękno i brzydota, rozum i szaleństwo przechodzą jedne w drugie przez odcienie tak nieuchwytne, jak odcienie barw na szyi gołębia.Dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne.Śmierć nas nic nie obchodzi, bo zło i dobro jest tylko tam, gdzie można coś odczuwać zmysłami, śmierć zaś jest końcem zmysłowego odczuwania.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.