W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie.


w-książ-to-tylko-znaleźć-może-człowiek-co-w-sobie
józef ignacy kraszewskiksiążcetotylkoznaleźćmożeczłowiekcosobiew książcetylko znaleźćznaleźć możemoże człowiekco maw sobieksiążce to tylkotylko znaleźć możeznaleźć może człowiekco ma wma w sobiew książce to tylkoksiążce to tylko znaleźćtylko znaleźć może człowiekco ma w sobiew książce to tylko znaleźćksiążce to tylko znaleźć może

W książce to tyl­ko zna­leźć może człowiek, co ma w sobie.Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.Ostatnia to rzecz, kiedy krytyk stawia autorowi zarzut niemoralności, co zwykle czyni, kiedy nie ma nic do powiedze o książce. Pisarz odważny zawsze na ten zarzut zasłuży, a tylko tchórz może się go obawiać.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć.Jesteśmy sobie nieznani, my poznający, my sobie samym: i nie bez powodu. Nigdy siebie nie szukaliśmy - jakże wiec mięlibyśmy kiedyś znaleźć.