W książkach zbieramy tylko rozkwitłe kwiaty ziaren kiełkujących w nas samych.


w-książkach-zbieramy-tylko-rozkwitłe-kwiaty-ziaren-kiełkujących-w-nas-samych
maria konopnickaksiążkachzbieramytylkorozkwitłekwiatyziarenkiełkującychnassamychw książkachksiążkach zbieramyzbieramy tylkotylko rozkwitłerozkwitłe kwiatykwiaty ziarenziaren kiełkującychkiełkujących ww nasnas samychw książkach zbieramyksiążkach zbieramy tylkozbieramy tylko rozkwitłetylko rozkwitłe kwiatyrozkwitłe kwiaty ziarenkwiaty ziaren kiełkującychziaren kiełkujących wkiełkujących w nasw nas samychw książkach zbieramy tylkoksiążkach zbieramy tylko rozkwitłezbieramy tylko rozkwitłe kwiatytylko rozkwitłe kwiaty ziarenrozkwitłe kwiaty ziaren kiełkującychkwiaty ziaren kiełkujących wziaren kiełkujących w naskiełkujących w nas samychw książkach zbieramy tylko rozkwitłeksiążkach zbieramy tylko rozkwitłe kwiatyzbieramy tylko rozkwitłe kwiaty ziarentylko rozkwitłe kwiaty ziaren kiełkującychrozkwitłe kwiaty ziaren kiełkujących wkwiaty ziaren kiełkujących w nasziaren kiełkujących w nas samych

Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczania. Zemsta niszczy zarówno wroga, jak i nas samych, nas samych o tyle groźniej, że pustoszy naszą duszę, gdy wrogowi możemy odpłacić tylko szkodą cielesną. Przebaczenie nas pomnaża.Książki o książkach, napisane na podstawie czytania książek o książkach, zajmują nam tyle czasu, że przestajemy czytać klasyków.Są ludzie, którzy tyranizują nas samych tylko faktem swego istnienia. Na próżno odgradzamy się od nich setkami kilometrów, nic nie pomoże.Miłość nie tylko jest mostem, który pozwala dotrzeć nam do innych. To także most, po którym możemy dotrzeć do nas samych.Wdzięk - to co w innych czyni nas jeszcze bardziej zadowolonych z nas samych.Bo­wiem ci, którzy nas ro­zumieją, biorą w niewolę część nas samych.