W labiryncie życia nie ustawiono drogowskazów. Każdy błądzi, kręci się, a później szuka właściwego wyjścia.


w-labiryncie-życia-nie-ustawiono-drogowskazów-każdy-błądzi-krę-ę-a-później-szuka-właściwego-wyjścia
elżbieta graboszlabiryncieżycianieustawionodrogowskazówkażdybłądzikręcisiępóźniejszukawłaściwegowyjściaw labiryncielabiryncie życiażycia nienie ustawionoustawiono drogowskazówkażdy błądzikręci siępóźniej szukaszuka właściwegowłaściwego wyjściaw labiryncie życialabiryncie życia nieżycia nie ustawiononie ustawiono drogowskazówa później szukapóźniej szuka właściwegoszuka właściwego wyjściaw labiryncie życia nielabiryncie życia nie ustawionożycia nie ustawiono drogowskazówa później szuka właściwegopóźniej szuka właściwego wyjściaw labiryncie życia nie ustawionolabiryncie życia nie ustawiono drogowskazówa później szuka właściwego wyjścia

Mo­ja płyta życia ciągle się kręci. -AnDree
mo­ja-płyta-życia-ągle ę-krę
Swoją drogą każdy błądzi.   -Papużka
swoją-drogą-każdy-błądzi-