W literaturze coś się jednak zmienia. Ludzie, którzy dziś piszą bestsellery, przed dwudziestu laty siedzieliby w więzieniu.


w-literaturze-coś-ę-jednak-zmienia-ludzie-którzy-dziś-piszą-bestsellery-przed-dwudziestu-laty-siedzieliby-w-więzieniu
ben hechtliteraturzecośsięjednakzmienialudziektórzydziśpisząbestselleryprzeddwudziestulatysiedzielibywięzieniuw literaturzeliteraturze coścoś sięsię jednakjednak zmieniaktórzy dziśdziś pisząpiszą bestselleryprzed dwudziestudwudziestu latylaty siedzielibysiedzieliby ww więzieniuw literaturze cośliteraturze coś sięcoś się jednaksię jednak zmieniaktórzy dziś pisządziś piszą bestselleryprzed dwudziestu latydwudziestu laty siedzielibylaty siedzieliby wsiedzieliby w więzieniuw literaturze coś sięliteraturze coś się jednakcoś się jednak zmieniaktórzy dziś piszą bestselleryprzed dwudziestu laty siedzielibydwudziestu laty siedzieliby wlaty siedzieliby w więzieniuw literaturze coś się jednakliteraturze coś się jednak zmieniaprzed dwudziestu laty siedzieliby wdwudziestu laty siedzieliby w więzieniu

Gust ustala się z wiekiem. Przed dwudziestu laty zdarzało mi się poślubić mężczyzn, których dziś nie zaprosiłabym nawet na obiad.Przed trzydziestu laty szoferzy jeździli tak samo na wariata jak i dziś, tylko, że konie były wówczas rozsądniejsze.Krytycy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza - krytycy, którzy piszą to, co myślą. Druga - którzy piszą to, co im każą. Trzecia - którzy myślą to, co im każą.Kry­tycy dzielą się na trzy gru­py. Pier­wsza – kry­tycy, którzy piszą to, co myślą. Dru­ga – którzy piszą to, co im każą. Trze­cia – którzy myślą to, co im każą.Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich.Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.