W młodości nasze szczęście jest nadzieją; w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości.


w-młodoś-nasze-szczęście-jest-nadzieją-w-staroś-rozpamiętywaniem-nadziei-młodoś
samuel coleridgemłodościnaszeszczęściejestnadziejąstarościrozpamiętywaniemnadzieimłodościw młodościmłodości naszenasze szczęścieszczęście jestjest nadziejąw starościstarościrozpamiętywaniemrozpamiętywaniem nadzieinadziei młodościw młodości naszemłodości nasze szczęścienasze szczęście jestszczęście jest nadziejąw starościrozpamiętywaniem nadzieirozpamiętywaniem nadziei młodościw młodości nasze szczęściemłodości nasze szczęście jestnasze szczęście jest nadziejąrozpamiętywaniem nadziei młodościw młodości nasze szczęście jestmłodości nasze szczęście jest nadzieją

W młodości nasze szczęście jest nadzieją, w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości.Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości.Ośmieszanie młodości to przywilej starości.Wczoraj - dzieciństwo młodości, młodość wieku dojrzałego, zupełna przeszłość starości.Nie upi­jaj się w młodości Za co będziesz pił w starości Jeśli młodość so­bie spiep­rzysz Zło po­niekąd już wyręczysz Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione.