W miłości cnotliwa kobieta mówi nie; namiętna tak; dziwaczna tak i nie; kokietka ani tak, ani nie.


w-miłoś-cnotliwa-kobieta-mówi-nie-namiętna-tak-dziwaczna-tak-i-nie-kokietka-ani-tak-ani-nie
charles de bernardmiłościcnotliwakobietamówinienamiętnatakdziwacznatakkokietkaanitakniew miłościmiłości cnotliwacnotliwa kobietakobieta mówimówi nienamiętna takdziwaczna taktak ii niekokietka aniani takani niew miłości cnotliwamiłości cnotliwa kobietacnotliwa kobieta mówikobieta mówi niedziwaczna tak itak i niekokietka ani takw miłości cnotliwa kobietamiłości cnotliwa kobieta mówicnotliwa kobieta mówi niedziwaczna tak i niew miłości cnotliwa kobieta mówimiłości cnotliwa kobieta mówi nie

Miłość jest potrzebą, podobną do uczucia głodu z tą różnicą, że człowiek jada stale, w miłości zaś apetyt jego nie jest ani tak ciągły, ani tak regularny. -Honore de Balzac
miłość-jest-potrzebą-podobną-do-uczucia-głodu-z-tą-różnicą-że-człowiek-jada-stale-w-miłoś-zaś-apetyt-jego-nie-jest-ani-tak-ągły-ani
Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-tak-dalece-nie-znosi-jednostajnoś-że-nie-przywiąże-ę-mocno-ani-do-pięknej-ani-do-rozumnej-ani-do-dobrej-tylko-do-takiej-która-jest
Nic się nie staje, ani tak jak się obawiamy, ani tak jak byśmy chcieli. -Aleksander Dumas Jr
nic-ę-nie-staje-ani-tak-jak-ę-obawiamy-ani-tak-jak-byśmy-chcieli