W miłości irytujące jest to, że jest ona zbrodnią, wymagającą wspólnika.


w-miłoś-irytują-jest-to-że-jest-ona-zbrodnią-wymagającą-wspólnika
charles baudelairemiłościirytującejesttożeonazbrodniąwymagającąwspólnikaw miłościmiłości irytująceirytujące jestże jestjest onaona zbrodniąwymagającą wspólnikaw miłości irytującemiłości irytujące jestże jest onajest ona zbrodniąw miłości irytujące jestże jest ona zbrodnią

W miłości irytujące jest to, że jest ona zbrodnią wymagającą wspólnika. -Charles Baudelaire
w-miłoś-irytują-jest-to-że-jest-ona-zbrodnią-wymagającą-wspólnika
Miłość to zbrodnia, w której nie można się obejść bez wspólnika. -Charles Baudelaire
miłość-to-zbrodnia-w-której-nie-można-ę-obejść-bez-wspólnika
Przykre w miłości jest to, że jest to zabawa, w której nie można obejść się bez wspólnika. -Tadeusz Żeleński - Boy
przykre-w-miłoś-jest-to-że-jest-to-zabawa-w-której-nie-można-obejść-ę-bez-wspólnika
Lenistwo w miłości jest niewybaczalną zbrodnią. -Karel Konrad
lenistwo-w-miłoś-jest-niewybaczalną-zbrodnią
Prawdziwe powołanie naukowe jest czymś niezwykle cennym i kruchym; głupotą i zbrodnią jest pozwolić się marnować tym rzadkim skarbom. -Maria Skłodowska - Curie
prawdziwe-powołanie-naukowe-jest-czymś-niezwykle-cennym-i-kruchym-głupotą-i-zbrodnią-jest-pozwolić-ę-marnować-tym-rzadkim-skarbom