W miłości irytujące jest to, że jest ona zbrodnią, wymagającą wspólnika.


w-miłoś-irytują-jest-to-że-jest-ona-zbrodnią-wymagającą-wspólnika
charles baudelairemiłościirytującejesttożeonazbrodniąwymagającąwspólnikaw miłościmiłości irytująceirytujące jestże jestjest onaona zbrodniąwymagającą wspólnikaw miłości irytującemiłości irytujące jestże jest onajest ona zbrodniąw miłości irytujące jestże jest ona zbrodnią

W miłości irytujące jest to, że jest ona zbrodnią wymagającą wspólnika.Miłość to zbrodnia, w której nie można się obejść bez wspólnika.Przykre w miłości jest to, że jest to zabawa, w której nie można obejść się bez wspólnika.Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.Lenistwo w miłości jest niewybaczalną zbrodnią.Prawdziwe powołanie naukowe jest czymś niezwykle cennym i kruchym; głupotą i zbrodnią jest pozwolić się marnować tym rzadkim skarbom.