W miłości irytujące jest to, że jest ona zbrodnią wymagającą wspólnika.


w-miłoś-irytują-jest-to-że-jest-ona-zbrodnią-wymagającą-wspólnika
charles baudelairemiłościirytującejesttożeonazbrodniąwymagającąwspólnikaw miłościmiłości irytująceirytujące jestże jestjest onaona zbrodniązbrodnią wymagającąwymagającą wspólnikaw miłości irytującemiłości irytujące jestże jest onajest ona zbrodniąona zbrodnią wymagającązbrodnią wymagającą wspólnikaw miłości irytujące jestże jest ona zbrodniąjest ona zbrodnią wymagającąona zbrodnią wymagającą wspólnikaże jest ona zbrodnią wymagającąjest ona zbrodnią wymagającą wspólnika

W miłości irytujące jest to, że jest ona zbrodnią, wymagającą wspólnika. -Charles Baudelaire
w-miłoś-irytują-jest-to-że-jest-ona-zbrodnią-wymagającą-wspólnika
Miłość to zbrodnia, w której nie można się obejść bez wspólnika. -Charles Baudelaire
miłość-to-zbrodnia-w-której-nie-można-ę-obejść-bez-wspólnika
Przykre w miłości jest to, że jest to zabawa, w której nie można obejść się bez wspólnika. -Tadeusz Żeleński - Boy
przykre-w-miłoś-jest-to-że-jest-to-zabawa-w-której-nie-można-obejść-ę-bez-wspólnika
Lenistwo w miłości jest niewybaczalną zbrodnią. -Karel Konrad
lenistwo-w-miłoś-jest-niewybaczalną-zbrodnią
Prawdziwe powołanie naukowe jest czymś niezwykle cennym i kruchym; głupotą i zbrodnią jest pozwolić się marnować tym rzadkim skarbom. -Maria Skłodowska - Curie
prawdziwe-powołanie-naukowe-jest-czymś-niezwykle-cennym-i-kruchym-głupotą-i-zbrodnią-jest-pozwolić-ę-marnować-tym-rzadkim-skarbom