W miłości istnieje zawsze przymieszka nienawiści.


w-miłoś-istnieje-zawsze-przymieszka-nienawiś
aldous huxleymiłościistniejezawszeprzymieszkanienawiściw miłościmiłości istniejeistnieje zawszezawsze przymieszkaprzymieszka nienawiściw miłości istniejemiłości istnieje zawszeistnieje zawsze przymieszkazawsze przymieszka nienawiściw miłości istnieje zawszemiłości istnieje zawsze przymieszkaistnieje zawsze przymieszka nienawiściw miłości istnieje zawsze przymieszkamiłości istnieje zawsze przymieszka nienawiści

Kobiety są zawsze słabsze w nienawiści aniżeli w miłości. -Carlo Goldoni
kobiety-są-zawsze-słabsze-w-nienawiś-aniżeli-w-miłoś
Bez miłości prawdy nie ma nienawiści kłamstwa. -Ante Dukic
bez-miłoś-prawdy-nie-nienawiś-kłamstwa
Raczej skłamać z miłości niż wyznać prawdę z nienawiści! -Anna Jokai
raczej-skłamać-z-miłoś-ż-wyznać-prawdę-z-nienawiś
Lepiej jest koniec znaleźć w cudzej nienawiści niźli w długim miłości niewzajemnej zgonie. -Adam Mickiewicz
lepiej-jest-koniec-znaleźć-w-cudzej-nienawiś-źli-w-długim-miłoś-niewzajemnej-zgonie
Nie ho­duj w so­bie więcej, niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści. -Charles Bukowski
nie-ho­duj-w so­bie-więcej-ż-możesz-połknąć-miłoś-uniesień-czy-nienawiś
op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści  -Intryga
op­ty­mal­na-roz­dziel­czość-mózgu-ludzkiego-kończy ę-na miłoś-a zaczy­na-na nienawiś