W miłości kobiety zawsze więcej dają, niż otrzymują.


w-miłoś-kobiety-zawsze-więcej-dają-ż-otrzymują
louis desnoyersmiłościkobietyzawszewięcejdająniżotrzymująw miłościmiłości kobietykobiety zawszezawsze więcejwięcej dająniż otrzymująw miłości kobietymiłości kobiety zawszekobiety zawsze więcejzawsze więcej dająw miłości kobiety zawszemiłości kobiety zawsze więcejkobiety zawsze więcej dająw miłości kobiety zawsze więcejmiłości kobiety zawsze więcej dają

W miłości ko­biety zaw­sze więcej dają, niż otrzymują.Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi.Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości.Wielkie drzewa dają więcej cienia niż owocu.W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości.Kobiety są zawsze słabsze w nienawiści aniżeli w miłości.