W miłości nie ma żadnych reguł. Im bardziej kochamy, tym bardziej zbliżamy się od duchowego poznania.


w-miłoś-nie-żadnych-reguł-im-bardziej-kochamy-tym-bardziej-zbliżamy-ę-od-duchowego-poznania
paulo coelhomiłościnieżadnychregułimbardziejkochamytymzbliżamysięodduchowegopoznaniaw miłościmiłości nienie mama żadnychżadnych regułim bardziejbardziej kochamytym bardziejbardziej zbliżamyzbliżamy sięsię odod duchowegoduchowego poznaniaw miłości niemiłości nie manie ma żadnychma żadnych regułim bardziej kochamytym bardziej zbliżamybardziej zbliżamy sięzbliżamy się odsię od duchowegood duchowego poznaniaw miłości nie mamiłości nie ma żadnychnie ma żadnych regułtym bardziej zbliżamy siębardziej zbliżamy się odzbliżamy się od duchowegosię od duchowego poznaniaw miłości nie ma żadnychmiłości nie ma żadnych regułtym bardziej zbliżamy się odbardziej zbliżamy się od duchowegozbliżamy się od duchowego poznania

Im bardziej zbliżamy się do naszych marzeń, tym bardziej Własna Legenda staje się jedyna, prawdziwą racja bytu.Zdarza się czasem w życiu wielkie i silne uczucie. I zawsze jest w nim cząstka litości. Przedmiot naszego uwielbienia wydaje nam się skrzywdzoną ofiarą tym bardziej, im bardziej kochamy.W miłości chodzi o dostrzeganie w ludziach dobra i jeśli potrafimy to zrobić i będziemy to robić nieustannie, to nasze szczęście jest gwarantowane. Im więcej odczuwamy miłości i dostrzegamy piękna, tym bardziej wzrastamy i tym bardziej istniejemy.Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie.Im bardziej kochamy przyjaciół, tym mniej im schlebiamy.Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym.