W miłości to nie jest nieszczęściem: raz wojna, raz pokój.


w-miłoś-to-nie-jest-nieszczęściem-raz-wojna-raz-pokój
horacymiłościtoniejestnieszczęściemrazwojnapokójw miłościnie jestjest nieszczęściemraz wojnaraz pokójmiłości to nienie jest nieszczęściemw miłości to niemiłości to nie jestw miłości to nie jestmiłości to nie jest nieszczęściem

W miłości to nie jest nieszczęście - raz wojna, raz pokój.W miłości to nie jest nie­szczęście - raz woj­na, raz pokój.Pokój jest niepodzielny. Wojna również.Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwsza wojna.A ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać.Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice.