W miłości właśnie cenię niedoświadczenie. Miłość nie jest kunsztem, miłość jest wzruszeniem.


w-miłoś-właśnie-cenię-niedoświadczenie-miłość-nie-jest-kunsztem-miłość-jest-wzruszeniem
jan sztaudyngermiłościwłaśniecenięniedoświadczeniemiłośćniejestkunsztemmiłośćwzruszeniemw miłościmiłości właśniewłaśnie cenięcenię niedoświadczeniemiłość nienie jestjest kunsztemmiłość jestjest wzruszeniemw miłości właśniemiłości właśnie cenięwłaśnie cenię niedoświadczeniemiłość nie jestnie jest kunsztemmiłość jest wzruszeniemw miłości właśnie cenięmiłości właśnie cenię niedoświadczeniemiłość nie jest kunsztemw miłości właśnie cenię niedoświadczenie

Miłość ciała poi świętym wzruszeniem.Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne - może nawet wyższe objawienia miłości.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Każdy pragnie praw­dzi­wej miłości lecz niewielu wie czym ona jest... Dwo­je spracowanych ściśniętych moc­no dłoni je­go pal­ce łagod­nie ma­sują jej bez słów... To miłość właśnie spoj­rze­nie lśniące po­mimo upływu lat... To miłość ten sam zachwyt dwoj­ga ludzi nad sobą po­mimo upływu lat...Cel tran­scen­den­tny ma zaw­sze w so­bie podkład miłości, gdyż miłość właśnie jest dążeniem po­za po­le włas­ne­go życia, dążeniem do złącze­nia się z tym, co jest na zewnątrz nas.