W miłości wszystkie środki są dobre, prócz tych, które prowadzą prosto do celu.


w-miłoś-wszystkie-środki-są-dobre-prócz-tych-które-prowadzą-prosto-do-celu
tadeusz brezamiłościwszystkieśrodkidobreprócztychktóreprowadząprostodoceluw miłościmiłości wszystkiewszystkie środkiśrodki sąsą dobreprócz tychktóre prowadząprowadzą prostoprosto dodo celuw miłości wszystkiemiłości wszystkie środkiwszystkie środki sąśrodki są dobrektóre prowadzą prostoprowadzą prosto doprosto do celuw miłości wszystkie środkimiłości wszystkie środki sąwszystkie środki są dobrektóre prowadzą prosto doprowadzą prosto do celuw miłości wszystkie środki sąmiłości wszystkie środki są dobrektóre prowadzą prosto do celu

W mroku wszystkie drogi prowadzą w przepaść.Wszystkie drogi dobra i prawdy, prowadzą do ewangelii.Wszystkie drogi dobra i prawdy prowadzą do Ewangelii.Wszystkie dni są dobre, aby się urodzić, wszystkie dni są dobre, aby umrzeć.Poliglota na czasie: zna wszystkie języki prócz zrozumiałego.Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją.