W miarę możności należy unikać błędów.


w-miarę-możnoś-należy-unikać-błędów
arystotelesmiaręmożnościnależyunikaćbłędóww miaręmiarę możnościmożności należynależy unikaćunikać błędóww miarę możnościmiarę możności należymożności należy unikaćnależy unikać błędóww miarę możności należymiarę możności należy unikaćmożności należy unikać błędóww miarę możności należy unikaćmiarę możności należy unikać błędów

Należy unikać pośpiechu i uprzedzeń, ponieważ nas zaślepiają.Wszelki ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać.Należy znać szczęśliwych po to, żeby móc się nimi posługiwać, i nieszczęśliwych po to, żeby ich unikać.Twierdzę, że przyjemności należy unikać, jeśli ich skutkiem ma być większe od nich cierpienie, a pożądać tych cierpień, które przyniosą większą niż one przyjemność.Należy zawsze i stale odświeżać w pamięci młodych ludzi zasadę: wszystko w miarę! - by móc zawsze ochronić siebie przed przesytem i odrazą.Najcięższą karą naszych win i błędów jest to, że prawie zawsze zmuszają nas one do popełnienia nowych win i błędów...