W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość; im więcej kto ma, tym więcej pragnie.


w-miarę-wzrostu-bogactw-rośnie-i-chciwość-im-więcej-kto-tym-więcej-pragnie
owidiuszmiaręwzrostubogactwrośniechciwośćimwięcejktotympragniew miaręmiarę wzrostuwzrostu bogactwbogactw rośnierośnie ii chciwośćim więcejwięcej ktokto matym więcejwięcej pragniew miarę wzrostumiarę wzrostu bogactwwzrostu bogactw rośniebogactw rośnie irośnie i chciwośćim więcej ktowięcej kto matym więcej pragniew miarę wzrostu bogactwmiarę wzrostu bogactw rośniewzrostu bogactw rośnie ibogactw rośnie i chciwośćim więcej kto maw miarę wzrostu bogactw rośniemiarę wzrostu bogactw rośnie iwzrostu bogactw rośnie i chciwość

Kto pragnie więcej, traci to, co ma.Pismo Święte nic więcej nie gani za chciwość, nic więcej nie zaleca nad miłość.Chciwość jest najlepszym środkiem motywującym ludzi do sukcesu. Chciwość motywuje nas to zdobywania wiedzy, zdobywania wykształcenia by mieć więcej, by zapewnić sobie i swojej rodzinie lepszy standard życia. Tylko lenie i nieudacznicy myślą inaczej.Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie.Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej.Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej.